Blomster remedier, Homøopatiske midler, Pomandere,  Quintessencer og Parfums de Soin.

Blomsterremedier:

Blomsterremedier udviklet af Dr. Edward Bach, arbejder på psykiske aspekter i mennesker og dyr. Remedierne bliver til ved at anvende blomster, der stammer fra planter af højere orden og hver for sig udtrykker de et bestemt sjælskoncept, der stemmer overens med en bestemt energifrekvens i det menneskelige energifelt.

Dr. Edward Bach forskede i sammenhængen mellem psykiske mønstre (personlighed) og udviklingen af specifikke sygdomme. Han nævner følgende eksempler på psykiske tilstande, som værende centrale elementer i udviklingen af sygdomme og de kan inddeles i 7 grupper:

  1. Frygt
  2. Ubeslutsomhed og usikkerhed
  3. Ensomhed
  4. Manglende interesse i nuværende tilstande
  5. Overfølsomhed over for tanker og idéer
  6. Fortvivlelse og modløshed
  7. Overbekymring for andres velfærd.
Et probleme kan eksempelvis vise sig som hovedpine, søvnproblemer, mavepine, rastløshed, irritation, angst etc., der kan ligge mange forskellige følelser bag. 
 
Ofte er der en virkning indenfor et par timer. Med Nødhjælpsremediet kan man ofte opleve øjeblikkelig gavn, specielt hvis man er i en krise.
 
Generelt er virkningen, at man kommer i balance og bliver afslappet. Når vi falder til ro, har vi lettere ved at håndtere hverdagen og sværere ved at blive syge.
 
Jeg anvender den kinesiologiske muskeltest for, at finde netop det remedie eller remedier, som du har brug for.

 

Få balance i dit liv

Homøopatiske midler:

Homøopatiske lægemidler udvindes af stoffer fra plante-,  mineral, og dyreriget. Homøopatien blev udviklet af den tyske læge og kemiker Samuel Hahnemann for mere end 200 år siden. Homøopatiske lægemidler, bygger på det  princip om, at et stof i små doser kan kurere symptomer som denne selv fremkalder i store doser. Ofte anvendes doser så små, at det aktive stof ikke længere er at finde i blandingen.

En dosis homøopatisk medicin kan bestå af en tablet, eller små mælkesukker-kugler, som indeholder midlet eller dråber af midlet opløst i alkohol.
Midlet optages gennem slimhinden i munden, og dermed sendes der en information til dine egne helbredende kræfter. 
Homøopatiske midler er hverken giftige eller har bivirkninger, hvis de bliver ordineret og brugt på en fagkyndig måde.

De homøopatiske midler kan ændre de ubalancer der må være i ens system og derved styrke menneskets evne til selvhelbredelse.

Homøopati søger også at behandle årsagen til symptomerne, frem for udelukkende at dæmpe symptomerne. Mange symptomer som f.eks. feber, løbenæse, hævede mandler og polypper viser at immunforsvaret er aktivt. Når de behandles konventionelt med antibiotika, næsespray eller kirurgi nedsættes eller endnu værre: fjernes immunforsvaret, hvilket på længere sigt kan give alvorligere sygdomme og allergier. Ved at behandle homøopatisk, styrker man derimod kroppens modstandskraft. Homøopati betragter kroppen som en budbringer, og oplever du symptomer, er det et signal om, at din krop har brug for støtte i et eller flere af systemer.

Homøopatisk behandling er velegnet ved både fysiske, psykiske og mentale symptomer.

Jeg anvender den kinesiologiske muskeltest for at finde netop det remedie eller remedier, som du har brug for.

Aura-soma.

Aura-Soma er et unikt healingssystem, der blev skabt i begyndelsen af firserne i England af Vicky Wall. Vicky Wall ønskede, at forene sin erfaring og viden inden for Aromaterapi og Urte Medicin med sin tilgang til farver og viden om Auraen.

Aura-Soma er levende farver. Hver enkelt farve er en bevidstheds tilstand. Vi opfanger disse tilstande igennem vore tanker og følelser.
Aura-Soma er skabt med henblik på, at bevidstgøre og erkende os selv igennem farver.

Planterne og de æteriske olier, som produkterne består af, levendegør farverne og styrker livsenergien.

Hensigten er at hjælpe os med at genvinde vores balance på alle niveauer af vort væsen, og herigennem at udforske og udvikle vore skjulte potentialer. 

Jeg anvender den kinesiologiske muskeltest for, at finde netop det remedie eller remedier, som du har brug for.

Quintessencer:

Der findes 15 forskellige Quint-essencer.
Quint-essenserne er baseret på urter og blomsters healende og vitaliserende kraft samt farvernes evne til at understøtte selvforståelse.
Quient-essenser anvendes ofte i forbindelse med meditation og anden form for selvfordybelse.
De er også anvendelige i enhver form for healingsarbejde eller andet terapeutisk arbejde.
Quint-essenserne har en intens transformerende kraft og virker derfor ofte meget forløsende og opløftende.
De er skabt til at virke i den astrale aura, som er den del af vores bevidsthed der omfatter følelser og emotioner.
Anvendelse af Quint-essencer kan virke neutraliserende og rensende på ophobede følelser og emotioner.
Det giver mulighed for ny inspiration og meditativ ro.Der er følgende Quintessens:
El Morya Quintessens
Kvalitet:
Meditiv ro og klarhed. Tillid i ordets dybeste forstand.
Indre opmærksomhed, at være lyttende og tro overfor sig selv.
Virkning:

Selvtillid. 
Oplevelsen af en overordnet kilde/ kraft der gennemstrømmer alt.

Kuthumi Quintessens
Kvalitet:
Intuition og indføling. 
Fordyber oplevelsen af samhørighed mellem mennesker.
Virkning:
Lindrer nervøsitet og et overspændt sind. 
Forbinder forskellige ideer og aspekter sammen.
Lady Nada Quintessens
Kvalitet:
Dømmekraft. 
Bringer perspektiv og overblik.
Virkning:
Centrer og fokuserer. 
Overvinde fordømmelse af sig selv og andre.
Hilarion Quintessens
Kvalitet:
Tro i forhold til egne overbevisninger. 
Velovervejet beslutninger.
Åbner for nye muligheder og bryder igennem selvbestaltede begrænsninger. 
Virkning:
Afklarende ved skyld, tvivl og selvbebrejdelse.
Følg Aura-Soma terapeutens vejledning.
Serapis Bay Quintessens
Kvalitet:
Rensende og opløftende. 
Eminent ved store skift i livet.
Virkning:
Kan have en lindrende indvirkning på luftvejene. 
Desinficerende.
The Christ Quintessens
Kvalitet:
Hengivenhed og livskraft.
Tro på egne kræfter.
Selvopholdelses drift og livsmod.
Virkning:
Forankrende. Drivkraft og vedholdenhed.
Saint Germain Quintessens
Kvalitet:
Transformation. Nye kabende impulser.
Katalysator for nye visioner der, ofte medfører større forandringer.
Virkning:
Forløser tilbageholdte og fortrængte tanker, følelser og oplevelser. 
Rensende.
Pallas Athena Quintessens
Kvalitet:
Kreativet og seludfoldelse. 
Inspiration og spontanitet.
Virkning:
Selvstændighed og uafhængighed. 
Formidler det unikke selvudtryk.
Orion og Angelica Quintessens
Kvalitet:
Harmoni og balance. Åbent og receptivt sind.
Sanser de dybere sammenhænge og fine nuancer.
Virkning:
Forståelse og accept i relationer. Formidling igennem det skrevne ord.
Lady Portia Quintessens
Kvalitet:
Dømmekraft. 
Bringer perspektiv og overblik.
Virkning:
Centrer og fokuserer. 
Overvinde fordømmelse af sig selv og andre.
Kwain Yin og Lao Tsu
Kvalitet:
Nærværelse i nuet. Glæde og taknemmelighed.
Dybtgående. Medfølelse.
Virkning:
Lindrer sårbarhed. Åbner indkapslede følelser.
Frigørelse af uhensigtsmæssige bindinger.
Sanat Kumara
Kvalitet:
 Livsvisdom.Tilstedeværelse i nuet. Tryghed.
Virkning:
 Lindrer frygtsomhed. Anvendelig i konflikt situationer.
Maha Chohan
Kvalitet:
Intuition og kommunikation. Hjertets stilhed og vished.
Hjertets dybe og oprigtige følelser. Det individuelle og unikke udtryk.
Virkning:
 Lindrer sorg og tab. Frihed og selvudfoldelse.
Djwahl Khul
Kvalitet:
Livsretning. Integritet og rummelighed.
Følelsesmæssig ro og indblik.
Virkning:
 Klare beslutninger. Lindrer ved tvivlrådighed.
Holy Grail
Kvalitet:
 Håb og nye muligheder. Ærlighed overfor os selv.
Virkning:
 Lindrer ved forbitrelse og skuffelse. Selverkendelse.
Pomandere:
Pomanderne har alle deres helt individuelle duft. De findes i 15 forskellige farver.
Pomandere består hver især af 49 forskellige plante- og urte udtræk i forskellige kombinationer.
De er meget vitaliserende og regenererende.
Pomandere vælges ud fra behov, da hver enkelt farve kan styrke specifikke egenskaber.
               
Pomanderne har en effekt på hele det elektromagnetiske og æteriske felt lige rundt om kroppen. Det æteriske felt er forbundet med vores livsenergi og vitalitet. Ved at anvende Pomanderne som overfor beskrevet opleves en livgivende og styrkende effekt på hele det æteriske felt.
Pomanderne er baseret på urter og blomsters healende og vitaliserende evne og på farvernes evne til at give selvindsigt. Pomanderne kan anvendes flere gange om dagen. De understøtter øjeblikkets behov og har en umiddelbar effekt. 
Der er følgende pomandere:
Hvid Pomander
Kvalitet:

Rensende, forfriskende og opløftende.

Virkning:
Lindrer følsomme slimhinder. 
Baseret på en gammel engelsk opskrift, 
anvendt til at desinficere med.
Rosa Pomander
Kvalitet:
Beroligende og nærende. Selvaccept. 
Kunstnerisk inspiration.
Intuitiv og indfølende. Tilgivelse.  
Virkning:

Afdæmpende ved uro og nervøsitet. Beroligende ved frygtsomhed.

Dybrød Pomander
Kvalitet:
Styrkende. Modstandskraft og vedholdenhed.
Livskraft og livsvilje. 
Entusiasme og gå på mod.
Virkning:
Spændingsforløsende. Forankrende.
Rød Pomande
Kvalitet:
Vitaliserende. glæde og lethed.
Sikkerhed og tryghed.
Virkning:
Aktiverende. 
Stilner tankerne og giver nærvær.
Koral Pomander
Kvalitet:
Følelsesmæssig dybde. Nære relationer og intimitet. 
Dyb samhørighedsfølelse og bånd mellem mennesker.
Tryghed og ro.
Virkning:
Lindring ved sårbarhed og følelsesmæssig isolation.
Orange Pomander
Kvalitet:
Impulsivitet og vitalitet. Tillid til livet. Hengivenhed i nære relationer.
Opløftethed og umiddelbarhed.
Virkning:
Lindrende ved rystende oplevelser. 
Giver ro og centrering ved store omvæltninger.
Gylden Pomander
Kvalitet:
Skelneevne og selvindsigt. Fokuseringsevne og centrering. 
Gennemstrømmende glæde.
Virkning:
Lindrer ved anspændthed og pres både ydre som indre. 

Understøtter klare beslutninger.

Gul Pomander
Kvalitet:
Livsglæde og klarhed. Opløftende. 
Sindsro og skarpsindighed.
Analyseringsevne og beslutsomhed.
Virkning:

Indlæringssituationer. Lindrer nervøsitet og forvirring.

Oliven Pomander
Kvalitet:
Selvrespekt. Oprigtighed og ærlighed overfor os selv.
Selvansvar og gennemslagskraft.
Virkning:

Regenererende. Lindrer skyldfølelse, der ofte bunder i magtesløshed. 
Konfronterer ophobet vrede og bitterhed, der tapper livsenergien. 

Smaragdgrøn Pomander
Kvalitet:
Tolerance og empati. Accept og rummelighed ovefor os selv og andre. 
Leve i overensstemmelse med sig selv. Tiltro og accept af forandriger.
Virkning:
Overvinde tvivl og mistro. Lindrer smerte og sorg.
Turkis Pomander
Kvalitet:
Kommunikation. Selvudtryk og inspiration.
Følelsesmæssig dybde og åbenhed.
Intuition. Kreativ og i det hele taget nyskabende.
Virkning:
Forløsende. Lindrer sorg og indeklemte følelser.
Safirblå Pomander
Kvalitet:
Metal ro og klarhed. Åbent og receptivt sind. Indre kommunikation.
Lyttende og eftertænksom. Selvreflektion og observation.
Virkning:

Stilner tankerne og giver fred i sindet. Selvautoritet pga. autensitet.

Kongeblå Pomander
Kvalitet:
Meditativ ro og overblik. Intuitiv indlevelse og inspiration. 
Visionær formidler. Tillid og tro, der bringer dybde og indsigt.
Virkning:
Dybdeafspændende. Genvinde perspektiv, hvor håbløshed kan overvinde en.
Violet Pomander
Kvalitet:
Fornyende og igangsættende. Nytænkende og skabende. Opløftende.
Hengivenhed og ydmyghed.
Virkning:
Lindrende og forløsende i alle henseender. 
Belyser der skjulte og fortrængte. Transformerer fastlåste tankeformer.
Magenta Pomander
Kvalitet:
Nærende og styrkende. Indre styrke og ressourcer. 
Tro på egen formåen og evne.
Livskraft og oplevelse af den skabende kraft, der er livets ophav.
Virkning:
Lindrer afmagt og udmattelse. Regenererende. 
Balancerer ved store udsving.
Jeg anvender den kinesiologiske muskeltest for, at finde netop det remedie eller remedier, som du har brug for inden for hhv. Quintessencer eller pomander.

Parfums de Soin:

Farver og dufte  forenet i fælles vibrations frekvenser skabt i Provence af de fineste æteriske olier. Essenserne arbejder på celleplan og giver os mulighed for at integrere farverne og deres lys i vores energisystemer med duftene, som er forbundet med hukommelsesspor. De forbinder sig til vores følelser, organer og aurafelter sammen med lyd.

Du kan selv sige hvilken farve som tiltrækker dig eller jeg kan anvender den kinesiologiske muskeltest for, at finde netop det remedie eller remedier, som du har brug for.

Der findes 14 Farvedufte og derse symbolik er:

 

Purpur

Genfinde sine rødder, give mulighed for at aktivere den vitale energi og at genfinde fysisk og psykisk tonus.

Rød

Give dynamik til aktiviteter – gøre det muligt at komme i balance med alle dagligdagens aspekter ( penge, familie liv og arbejde)

Orange

Genfinde sit indre jeg/rum – gøre det muligt at få hukommelsen tilbage få klarhed i sindet – fjerner al mekanisme omkring ” energetiske tilsnigelser ”.

Guld

Giver tilgang til indre visdom – gør det muligt at give slip – giver vital balance.

Gul

Frigør for tunge tanker – giver glæde, frihed, løser op for solar plexus.

Grøn

Giver en følelse af at kunne trække vejret frit, gør det muligt at finde sin plads og sine grænser i fred og med glæde.

Smaragd

Genfinde sit indre jeg/sin inderste væren – gør det muligt at lytte og være opmærksom med hjertet uden projektion – gør det muligt at orientere sig for at finde en ny retning.

Turkis

Bringer fred i hjertet , specielt ved sorg, skilsmisse eller ved at miste job – beroliger sindet.

Lyserød

Lægger sig i hjerte energien – kurerer kærligheds sår, barndoms sår og følelsesbetonede chok – åbner til andre.

Blå

Hjælper til at kommunikere på alle niveauer – fjerner følelsen af stress og angst – giver afspænding og fred.

Indigo

Klargøre tanker og sind – udvikler ekstrasensoriske evner – sætter i kontakt med universet.

Violet

Sætter os i forbindelse med oprindelsen – skaber ro til familiemæssige og nedarvede relationer – bringer fred til det spirituelle aspekt i livet – gør det lettere at udføre gerninger for andre.

Hvid

Klargøre og renser kroppen og sindet – renser de energetiske felter – hjælper til at berolige og klargøre problemer – fjerner uro omkring rejser og tidsforskydning.

Silver

Regulerer alle tilstande af chok ( fysisk, emotionelt, psykisk, spirituelt ) , sætte de energetiske strømme på plads igen.