Laser og ultralyd

Laser

Når kroppen udsættes for en skade. Det kan være et sår, en infektion, en knogle-, led- eller muskelskade, da går kroppen i gang med at forsøge at reparere skaden. Til dette har cellerne brug for energi og næringsstoffer. Blodet transporterer ilt og næring til cellerne. Helt specifikt er det farvestoffet hæmoglobin i de røde blodlegemer, der transporterer ilten. Hæmoglobinet frigør iltmolekylerne til cellerne, som skal bruge ilten i processen at skabe energi til cellen. Inden i cellen modtages ilten og transporteres til cellens energilager/batteri, kaldet mitrochondrierne. Her indgår ilten i skabelsen af cellens energi.

Laserterapi er en behandlingsmetode, hvor der gøres brug af en specifik bølgelængde af lys til at skabe en terapeutisk effekt.  Laserens primære effekt er at øge blodgennemstrømningen lokalt, hvor skaden er sket.

Laserlyset brugt på et skadet område:

 • Øger blodgennemstrømningen
 • Øger frigørelsen hæmoglobinets bundne ilt
 • Øger levering af ilt til mitochondrierne
 • Øger energimængden i cellerne

Dette medfører hermed at:

 • Stofskiftet speedes op
 • Cellernes helingshastighed øges
 • Betændelsesreaktion og hævelse reduceres
 • Stivhed og smerte mindskes

Få balance i dit liv

Laserterapien har både en smertestillende effekt, en celle stimullerende effekt samtidig med at behandlingen øger blodgennemstrømningen i de behandlede områder.

Længden og frekvensen af behandling med laser, afhænger af dyrets ubalance. Et typisk forløb vil normalt strække sig over 6 behandlinger i løbet af en 3 – 4 ugers periode evt. efterfulgt af enkelte behandlinger ved kroniske tilstande for at opretholde laserbehandlingens virkning.

Utallige undersøgelser har vist, at laser terapi bla. kan hjælpe ved følgende diagnoser:

 • svage knæled
 • bløddelslæsioner
 • skader på ledbånd og sener
 • overbelastningsskader
 • ømme muskler og led
 • degenerative ledproblemer
 • neurogene smerter
 • kroniske ikke helende sår
 • smerter

Behandling med laser af dyr er ligeledes utrolig effektivt.

Hvad er Laser?

Laser er en speciel form for forstærket lys, der er ensrettet, velordnet og koncentreret. Laser er meget rent lys med evnen til at trænge dybt ind i vævet. Laserlyset stimulerer den enkelte celle, akkurat ligesom sollyset giver energi til planter via fotosyntese.

Hvad er laserbehandling?

ENERGI – Laserterapi er koncentreret energi til den naturlige healing. Laserlyset trænger dybt ind i vævet, helt ind til den enkelte celle. Cellen udnytter energien fra laserlyset og sætter gang i alle kroppens naturlige reparationsmekanismer.

Healings processen forstærkes og immunforsvaret styrkes. Laserterapi understøtter kroppens egne funktioner og får dem til at ske langt hurtigere

Er Laser farlig?

Det kommer an på styrken. Laser findes i mange forskellige styrker og anvendes lige fra at skære i stålplader til at aflæse CD’en i en CD-afspiller. Laser anvendes også til kirurgi og til laser-pegepinde.

Terapeutiske laser ligger i styrke lige under de kirurgiske lasere og på grund af strålens spredning er der ingen risiko for skader – hverken på øjne eller væv. Virkningen er udelukkende positiv og stimulerende på kroppens reparationsmekanismer

Hvem skal ikke bruge Laserbehandling?
For gravide, epileptikere samt hjerte- og cancerpatienter er der visse områder, der ikke bør behandles. Hvis du tilhører en af disse grupper, så gør opmærksom på det inden behandlingen påbegyndes. Spørg din egen læge, hvis du er i tvivl.
Gør det ondt?

SMERTEFRIT – laserbehandlingen er smertefri og kan i nogle tilfælde opleves som en svag prikken eller snurren i hudområdet. En laserbehandling tager typisk 10-20 minutter og jeg kombinerer behandlingen med andre af mine behandlingsværktøjer.

Hvor tit skal man behandles?
INDIVIDUELT – Det er helt individuelt og afhænger af problemets karakter, om det er en akut opstået skade eller en langvarig overbelastningsskade. Typisk 1-5 behandlinger over 2-3 uger.
Er der ingen bivirkninger?
INGEN BIVIRKNINGER – Der kan højst være tale om behandlingsreaktioner i form af en forøget irritation, uro og murren i det behandlede område. Dette er ganske normalt og aftager i løbet af 12-24 timer.
Hvad med cancer?

Alle kendte undersøgelser peger på, at cancerceller er upåvirkelige for laserlys. For en sikkerheds skyld tilråder jeg dog til forsigtighed ved en konstateret cancer.

Ultralydsbehandling

Ultralydsbehandling består af lydbølger, som sendes gennem huden til det underliggende væv. Lydbølgerne sætter vævet i svingninger og øger dermed temperaturen i de dybereliggende områder.

Ultralyd stimulerer blodcirkulationen i vævet, hvilket fremmer ophelingen i vævet. Ultralyd kaldes også for mikromassage.

Hvornår bruger man ultralydsbehandling:

 • Sportsskader. Den øgede blodcirkulation i det beskadiget væv, forkorter restitutionsfasen.
 • Smertelindring pga. nervepåvirkningen.
 • Blodansamlinger fjernes/minimeres.
 • Inflammatoriske tilstande reduceres.
 • Væskeansamlinger fjernes/minimeres
 • Skader i sener, ledbånd og ledkapsler reduceres og heler hurtigere.
 • Muskelafslapning pga. den øgede blodcirkulation i vævet.
 • Irritation af slimsæk fx. skulderled

Man mærker ofte en positiv effekt allerede efter den første behandling. Afhængig af vævets tilstand varierer det, hvor mange behandlinger man skal have.

Bivirkninger:

Behandling med ultralyd er smertefrit og ikke forbundet med nogen alvorlige bivirkninger.

Ved behandlingen kan man mærke en ganske svag varme i det område, som bliver behandlet. Der kan forekomme behandlingsreaktioner som uro og træthed i det behandlede område, hvilket bør fortage sig indenfor 12-24 timer efter behandlingen

Få balance i dit liv