EN SUNDHEDSORDNING FOR VIRKSOMHEDER

Genvej til sundhed.nu er en sundhedsordning for små og store virksomheder og deres medarbejdere.

Behandlingen er et personalegode og dermed gratis for de ansatte og fradragsberettiget for virksomheden.

HVAD DÆKKER ORDNINGEN

Ordningen omfatter behandling af specifikke arbejdsbetingede skader og sygdomme og forebyggelse af sådanne.

Sundhedsordningen er målrettet virksomheder, der ønsker at medarbejderne kan skyde en genvej til sundhed gennem kinesiologisk behandling af skader, sygdomme, lidelser og slid, der er erhvervet i forbindelse med arbejdet.

Som RAB registreret Kinesiolog, er jeg med i denne ordning, som betyder færre sygedage og bedre trivsel for medarbejderne.

Nogle af de lidelser, jeg som kinesiolog bl.a. møder i klinikken, er:

  • Hovedpine
  • Smerter i skuldre, arme, ryg og nakke erhvervet ved uhensigtsmæssige arbejdsstillinger
  • Musearm
  • Tennisalbue
  • Seneskedehindebetændelse
  • Muskelspændinger fra mange endsige bevægelsesmønstre
  • Stress

Det nedsætter livskvaliteten og påvirker arbejdsmiljøet for både den ramte medarbejder og også for kolleger og ledelse, da det ofte fører til sygemeldinger.

Behandlingen skal vedligeholde og sikre arbejdsevnen for at være omfattet af ordningen.

Har du nogle af disse eller lignende symptomer, kan du foreslå din chef, at virksomheden tilmelder sig ordningen.

Skal du have ordningen?

HVOR MANGE BEHANDLINGER KAN DÆKKES

Virksomheden sætter selv kriterier for, hvor mange behandlinger den vil betale for det enkelte medarbejder.

Virksomheder, der tænker nyt og anderledes, er populære arbejdspladser. De investerer i medarbejdernes sundhed.

HVEM STÅR BAG ORDNINGEN?

Det gør Danske Kinesiologer – en brancheforening for veluddannede kinesiologer.

Ordningen har være forelagt SKAT og er behandlet i både Skatterådet og Landsskatteretten som godkendte ordningen.

Læs mere om sundhedsordningen på www.genvejtilsundhed.nu.

Du er altid velkommen til at kontakte mig helt uforpligtende. Sammen tager vi en snak om dine behov og hvilke muligheder, du har.

HVEM GÆLDER ORDNINGEN FOR

Ordningen gælder alle virksomheder, uanset størrelse, herunder enkeltmandsvirksomheder og skal gælde for alle ansatte i virksomheden på lige vilkår. 

HVAD KOSTER DET FOR VIRKSOMHEDEN?

Det koster virksomheden den aktuelle udgift til behandlingerne.

Udgiften til behandlingerne er fradragsberettiget for virksomheden og skattefri for medarbejderen.

Virksomheden og jeg, som RAB registreret Kinesiolog, indgår en skriftlig aftale, inden behandlingen starter.

Regningen sendes til virksomheden med navn på den behandlede medarbejder, eller medarbejderen betaler for behandlingen og får udstedt en kvittering, som skal afleveres i virksomheden, der herefter refunderer udgiften.

Skal du have ordningen?