Nogier frekvens-lys og farveterapi

Auriculoterapi har sin oprindelse i 1950’ernes Frankrig.

Lægen Paul Nogier fra byen Lyon i Frankrig, fandt efter mange års studier ud af, at øret afspejler hele kroppen og dens organer. Når man ser øret, skal man forestille sig et menneske/barn, som ligger i fosterstilling med hovedet nedad, parat til at blive født.

Det vil sige, at øreflippen er hovedet, midterstykket af øret er kroppen med rygsøjlen, som løber langs den hårde kant yderst på øret. Arme, skuldre, og de indre organer samt forskellige kirtler sidder placeret, ud fra hvor rygsøjlen er at finde. Toppen af øret repræsenterer benene, fødderne og hænderne samt halebenet og underlivsorganerne. Og bagsiden af øret  repræsenterer musklerne til de tilhørende kropsdele som er på forsiden af øret.

Behandlinger med Nogier frekvens-lys og farveterapi

Øreakupunktur er effektiv mod stort set alt, men mange benytter sig af behandlingsformen i forbindelse med smerter i muskler, knogler og led og mod diverse ubalancer i kroppen. Herudover er øreakupunktur også effektiv til tobaksafvænning og vægttab, og øreakupunktur er ligeledes en hurtigvirkende behandlingsform.Øreakupunktur sætter kroppen i stand til at helbrede sig selv.

Behandlingen med øreakupunktur herunder auriculomedicin,  kan forgå ved at sætte små nåle i punkterne på ørerne, ved at anvende laser på punkterne i ørerne samt ved belyse det pågældende område både på kroppen og på øret med et  lysapparat med farvefilter. Hvert punkt i øret repræsenterer de steder i kroppen, hvor man oplever ubalance.

Auriculomedicin( behandling med farvefrekvenser) blev opfundet af Paul Nogiers søn, dr. Raphaêl Nogier. Dr. Raphaêl har forsket i hudens lysfølsomhed. Resultatet af forskningen, viste at der er en klar forbindelse mellem kroppens evne til at restituere sig og hudens evne til at modtage information gennem lys. Denne viden har man med succes anvendt til behandling af mennesker med vinterdepression, hvor man har anvendt lyslamper som terapi.

Se evt. Youtube video med Anne Marie Vester og behandling med farver. 

Posturologi

Posturologi er læren om menneskets postur/positur/position/ kropsholdning eller et mere almindeligt ord; stilling i rummet og evnen til at stabilisere rummet.

Menneskets stilling/holdning er udgjort alene af musklerne og musklerne har to funktioner.

  1. At kunne bevæge sig. Det kaldes en dynamisk evne. Igennem bevægelse genereres energi, muskler kan arbejde som en fjeder. når vi hopper op ad trappen og absorbere energi, når vi hopper ned.
  2. At støtte skelettet, så vi kan stå oprejst. Det kaldes muskeltonus.

​Posturologi beskæftiger sig med smerter og forstyrrelser i bevægeapparatet.

​Dets største domæne er rygsøjlen.

​ Menneskets stående stilling er resultat af tonus i de toniske muskler. Denne tonus er centralt reguleret udfra oplysninger, som hjernen får hovedsageligt om henholdsvis øjets stilling i øjenhulen, bidfunktionen/TMJ og fodstillingen.

Toniske muskler kan ikke masseres eller manipuleres med varig effekt, da de er centralt regulerede. Trods en kompleks neurologisk styring, der hviler på en eneste strategi, nemlig at holde reaktionen af vores tyngdepunkt midt på et bestemt areal på gulvet, findes der forstyrrelser hos de fleste mennesker.

Symptomerne udgør eksempelvis:

  • smerter i bevægapparatet
  • svag balanceevne
  • indlæringsproblemer
  • kognitive forstyrrelser.

Den multiplekse aktivitet i nervesystemet, hvis resultat er kropsstillingen, er en af de sidst erhvervede funktioner, som er meget mindre moden end andre fysiologiske funktioner. Derfor er evnen til at stå oprejst meget sårbar, hvilket forklarer en høj frekvens af dysfunktioner.

Vi kan stå op grundet tonus i de inderste muskler. Denne tonus/spændthed kan vi ikke påvirke ved at slappe af eller stå anderledes, den er centralt reguleret fra hjernen.

Halvdelen af os er skæve, når vi står og slapper helt af. Dvs. at nogle toniske muskler er asymmetrisk spændte, mens vi slapper af. Hvorfor det? Fordi hjernen har fået forkerte eller mangelfulde oplysninger om, vandrette og lodrette linier og har derfor regnet en forkert rumlighedsopfattelse ud, hvilket resulterer i en skæv positur. Dette medfører andre problemer indenfor flg. kategorier. Man kan få smerter af at stå skævt, man kan blive balanceforstyrret, hvilket udarter sig som ørhed og transportsyge/køresyge og man kan få kognitive problemer, idet al indlæring er knyttet sammen med rumopfattelse.​

Hjernen får også oplysninger fra øjnene om, hvordan vi står. Oplysningerne kommer fra den perifere nethinde, der informerer om rumlighed, altså lodrette og vandrette linier, når vi er stående, samt om hvad der foregår perifert i synsfeltet, det felt man ikke ser med, men fornemmer bevægelser med, altså sidesynet.

Ydermere kommer informationer fra øjets muskler om øjets stilling i øjenhulen. Når en øjemuskel strammes, drejer billedet og kroppen retter sig til efter billedet fra nethinden. Hvis man står skævt, tror hjernen at rummet er skævt, fordi billedet fra nethinden er skævt. Med posturologi retter man øjenmuskulaturen og patientens stilling retter sig omgående, i samme sekund.

​Øjenpatienter er trætte om aftenen og falder ofte i søvn foran fjernsynet, eller når de begynder at læse.

Jo hurtigere billederne flytter sig, jo mere travlt får hjernen med at udrede billederne hos en posturologisk øjenpatient, derfor bliver man ør i hovedet af at køre bil, læse eller se TV.

Hver gang, der forekommer en forstyrrelse i kæbeled eller bidfunktion, forstyrres kæbenerven og grundet forbindelsen til en øjenmotorisk nerve, vil den eller de yderste øjenmuskler øge tonus, reslulterende i et belastet samsyn. Behandling af kæbefunktionen og dermed Trigeminusnerven kan rette denne asymmetri omgående og dermed også patientens stilling.
Smerter, man vågner med om natten eller morgenen, som ikke var der, da man gik i seng, stammer fra problemer i kæbeled og bid. Kæbeforstyrrelser forværrer whiplash-syndrom (piskesmæld) og er årsag til de fleste skuldersmerter.

Hjernen benytter hele det mentale kapitel til at opfatte billedet med (det øjnene ser). Hele det apparat kaldes den kognitive forbindelse (alt hvad man bruger til at opfatte med). Det er forstyrret, fordi billedet på nethinden er forstyrret. Det fører til forstyrrelser i opfattelse af selvværd, hvilket meget ofte over lang tid fører til depression. Hjernen har simpelthen så meget overarbejde med at fusionere billedet fra højre og venstre øje, at enhver form for psykisk belastning eller stress, kan føre til kollaps, black out, nervesammenbrud eller depression.

Huden under fødderne er fyldt med små trykfølere, der fortæller hjernen hvorledes trykket er fordelt på fødderne, således at hjernen konstant informeres om vores vægtfordeling, om vi bøjer os forover, bagover eller hvordan vi står. Formålet, med at give hjernen disse oplysninger, er, at kompensere med vægtfordelingen i resten af kroppen så vi kan holde balancen. Når fødderne drejer for meget ind eller ud gør bækkenet også, eller når vægten ikke fordeles ens på fødderne vil hoften rotere. En lille påvirkning af fodens stilling via akupunktur, eller behandling med Koren Specific Technique .
Smerterne kommer når man kommer i gang, begynder at gå. Jo mere man går, des mere tiltager smerterne.

Årsagen er at fodstillingen forstyrres af svangindlæg (fodformede sko). Når svangen støttes slapper musklerne af, på samme måde som når man sætter et korset på. Jo mere man støtter svangen, jo mere plat bliver fødderne ad åre og jo mere drejer hælbenet ind og går i valgusstilling.​

Til at afhjælpe ovenstående ubalancer i øjnene, TMJ/kæben og fødderne, anvender jeg foruden øreakupunktur herunder farveterapi med frekvenser også  Klassisk  Kinesiologi, Kinergetics  samt  apparaterne Athrostim og  Vibracussor, som jeg har nævnt under Koren Specific Technique.